Livsrummet
G:a Tostarpsvägen 9, 374 91 Asarum
Mob. 076-1006052

livsrummet.uss@telia.com
Telefonrådgivning: 0939-100 18 20 kostar 18:-/min
  • Startsida
 

Telefonrådgivning:
0939 - 100 18 20
kostar 18:-/min


Även tidsbeställning för telefonrådgivning. Via mail eller telefon.

FÖRSENT UTEBLIVIT BESÖK DEBITERAS.

Bankgiro: 5417-3687


Hitta Livsrummet

Förändra din livsstil

Varje individ är unik och har sina egna livserfarenheter och personliga kvaliteter som han/hon kan vara mer eller mindre medveten om. Jag blir ett redskap och hjälp för den sökande att bättre kunna se dessa.
Jag arbetar efter ett helhetsperspektiv hos människan och använder mestadels KBT (kognitiv beteendeterapi), men också andra vetenskapligt beprövade metoder. Jag vänder mig till ALLA! Grupper, enskilda, företag, kommuner och landsting. Åtar mig uppdrag som handledare åt kommuner, landsting privata företag och har utbildning "handledare i socialt arbete" på avancerad nivå.

Ulla Strandberg Presentation:
Ulla Strandberg, jag är socionom med vidareutbildning, inom  familjerådgivning, symbolterapeut, KBT (kognitiv beteende terapeut) samt mindfulness och utbildad inom ACT=acceptansmetod. Handledare i ”social metodik steg 2. Jag har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i olika åldrar. Har utredningserfarenhet inom socialtjänst och rehablilitering. Har varit mycket engagerad och har stor erfarenhet i frågor rörande kvinnovåld då jag var med och startade upp kvinnojouren i Karlshamn under 80-talet.
Har de senare åren arbetat med samtalsterapi och KBT behandlingar inom primärvård såväl som hos privat vårdgivare  i Skåne  och Småland, samt inom företagshälsovård och på min privat mottagning i Froarp. Arbetar mot enskilda men jag utbildar också grupper i stress/hälsa. Haft uppdrag gentemot kommuner, större företag både i och utanför länet.
Är sedan juni 2014 utbildad handledare på avancerad nivå i socialt arbete, vilket innebär att jag kan handleda grupper och enskilda både på chefsnivå och arbetstagare t.ex inom skola, socialtjänst, privat verksamhet etc.

Producerad av Pernillas Grafiska