Livsrummet
G:a Tostarpsvägen 9, 374 91 Asarum
Mob. 076-1006052

livsrummet.uss@telia.com
Telefonrådgivning: 0939-100 18 20 kostar 18:-/min
  • Symbolterapi
 

Telefonrådgivning:
0939 - 100 18 20
kostar 18:-/min


Även tidsbeställning för telefonrådgivning. Via mail eller telefon.

FÖRSENT UTEBLIVIT BESÖK DEBITERAS.

Bankgiro: 5417-3687

Hitta Livsrummet

Symbolarbete - uppnå balans mellan hjärta och hjärna

Ibland kan det vara svårt att använda det verbala språket för att förmedla känslor och tankar och då kommer symbolspråket in som en språngbräda till ökad förståelse hos både sig själv och omgivningen - Symbolerna blir en bro mellan inre och yttre verklighet.
I symbolernas värld är det fritt att skapa direkt från det omedvetna, symbolvärlden fungerar som ett slags inre karta (självbild). Unik för varje person. En karta som visar hur man ser på sig själv och omvärlden. Kartan formas tidigt i livet.
När vi är barn har vi kontakt med det sanna inom oss. Kreativiteten och fantasin flödar i barnet. Alltefter som vi växer upp hämmas vi i vår lärdom och alltmer använder vi det logiska, intellektuella ”tänket”. Det som var skrämmande när man var liten kan man se i nytt ljus som vuxen när man lyfter fram symbolerna. Du utvecklar din intuition t.ex vid fattande av beslut, gör bättre val i livet och din självkänsla ökar.
Citat från patient som använt symbolterapi hos mig.
”fantastiskt vad symbolerna kan ge insikter och vad de hjälpt mig”

Symbol
Hur gör vi?
Vi använder skapandets kraft till utveckling och bättre hälsa! Bland annat målar, skriver och mediterar vi.

Drömmen hjälper oss att läka och bli mer hela. I våra drömmar dyker olika symboler upp som når vårt medvetande direkt utan omsvepningar.

Jag håller i drömkurser där du bearbetar dina drömmar enligt Ullmans metod tillsammans med andra i grupp, max 6 deltagare under 6 tillfällen a 2,5 tim /tillfälle. Kostnad för drömkurs 1100 kr +moms för företag för samtliga tillfällen.

KURSHELG i Personlig utveckling
där Du utvecklar din inre självkännedom och når ett högre medvetande.
Vi kommer arbeta med symbolarbete som vävs samman med  mindfulness = medveten närvaro.

VÄLKOMNA TILL EN  SPÄNNANDE PERSONLIG INRE RESA MED EN ÖKAD SJÄLVKÄNNEDOM
anmälan till
Ulla Strandberg 076-1006052 eller mail livsrummet.uss@telia.comNötabråne
Nötabråne, kurslokal.

Producerad av Pernillas Grafiska