Livsrummet
G:a Tostarpsvägen 9, 374 91 Asarum
Mob. 076-1006052

livsrummet.uss@telia.com
Telefonrådgivning: 0939-100 18 20 kostar 18:-/min
 • Samtalsterapi
  Rådgivning
 

Telefonrådgivning:
0939 - 100 18 20
kostar 18:-/min


Även tidsbeställning för telefonrådgivning. Via mail eller telefon.

FÖRSENT UTEBLIVIT BESÖK DEBITERAS.

Bankgiro: 5417-3687

Hitta Livsrummet

Samtalsterapi & Rådgivning

Samtalsterapi, rådgivning med KBT-inriktning*.
Familjerådgivning/parterapi vid relationsproblem.

Exempel på behandling av:

  • fobier/tvång
  • olika ångestproblematik/oro
  • depression/kris- sorgbearbetning
  • stress (utmattningsdepression)/PTSD
  • sömnproblem
  • relationsproblem
  • övervikt/ätstörningar
  • kost/motion
  • neuroproblematik t.ex. ADHD
  • psykisk/fysiskt våld i nära relationer
 

FAMILJERÅDGIVNING individuellt/par - barn/unga

 1. Har Ni problem med Er relation?
 2. Kanske har Ni redan kommit överens om att Ni vill skiljas och behöver prata igenom beslutet och hjälp med avslut?
 3. Eller är Ni oense om hur umgänge med barnen ska se ut?
  Familjerättsliga frågor.
 4. Tonårsproblem? Barn? Gränssättning?

Metod
Genom ett arbetssätt som kombinerar kognitiv beteendeterapi med Mental
Träning, mindfulness** och insikt genom stressprofil fördjupas processen och en ökad självkännedom sker.
I utbildning diskuteras även vikten av reflektion*** på arbetstid, privatliv. 
Förutom KBT *. Samtalen kan också ha inslag av lösningsfokuserad, systemteoretisk och symbolterapeutisk metod.

* KBT = kognitiv beteendeterapi. B.l.a. lär DU DIG observera DINA tankar, hur och vad DU tänker, och vad tankens kraft kan göra med DIG. Känslor, värderingar och attityder är andra delar i KBT som vi arbetar med. Mellan 10-20 samtal kan vara tillräckligt för att må bättre, och få motivation till en vidare förändring.

** Mindfulness är en kognitiv teknik och bygger på medveten närvaro, vi övar oss i att vara fullständigt närvarande i det vi gör.

***Reflektion.  Att ge sig tid att fundera! Vända och vrida på ett problem! Att ge sig tid att samtala!

Utebliven tid eller försent avbokat debiteras.

Gungbräda
Producerad av Pernillas Grafiska