Livsrummet
G:a Tostarpsvägen 9, 374 91 Asarum
Mob. 076-1006052

livsrummet.uss@telia.com
Telefonrådgivning: 0939-100 18 20 kostar 18:-/min
 • Utbildningar
  Stresshantering
  Rehabilitering
  Livsstils-coach
 

Telefonrådgivning:
0939 - 100 18 20
kostar 18:-/min


Även tidsbeställning för telefonrådgivning. Via mail eller telefon.

FÖRSENT UTEBLIVIT BESÖK DEBITERAS.

Bankgiro: 5417-3687


Hitta Livsrummet

Utbildningar i grupp och enskilt


I Särskilt utbildningsprogram för redan mycket stressade och i förebyggande syfte för arbetsgrupper erbjuds:

STRESSHANTERINGSPROGRAM
Vad som upplevs stressande är individuellt och en viss nivå av stress är t.o.m bra för oss. Däremot alltför mycket negativ stress med ökade krav från omgivningen, arbetet- familjen  samt en förhöjd sårbarhet gör att individer hamnar lätt i utmattningsdepression. Lever vi då också under en längre tid under stark press ökar risken för insjuknande.
Forskningen uppmärksammar alltmer stressens betydelse för vår utveckling av ohälsa.

Metod: Programmet består av 10-12 möten med hemläxor emellan. KBT (kognitiva tekniker) Bland annat olika avspänning/andningstekniker, inslag av mindfulness. Inslag av mindfulness samt ACT= acceptans commitment therapi som handlar om acceptanstekniker.

Promenad

Reducera Din stress med 2/3 i mitt unika stressprogram
© Livsrummet - Ulla Strandberg

I mitt unika stressprogram får Du verktyg att hantera både privatlivets stress i kombination med arbetslivets stress. En större balans och en utökad kunskap i vad som kan stressa oss. Att vi bär på både inre och yttre stress och hur olika personligheter påverkas olika av stress. Programmet utgår från ett evolutionsperspektiv. För 5000 år sedan reagerade människorna på precis samma sätt som idag med den skillnaden att hoten idag ser annorlunda ut.
Vi tittar på vilka dessa hot kan vara, samt arbetar och gör upp mål med utbildningen.
Vid första tillfället ingår att fylla i testformuläret stresscrises, ibland också BDI-formulär.

Hur många tillfällen?
Programmet bygger på 10 x 2 timmar en gång/vecka eller kan skräddarsys efter företagets behov, t.ex två halvdagar med tidsintervall emellan. Uppföljning efter 3 månader. Metoder som används: se metoder

SYMBOLTERAPI 
för den som har svårigheter att uttrycka sig i ord, kan symbolarbete vara ett alternativ. Vi använder dröm, bild, saga, skrivande och rörelser för att nå det inre sanna jaget. Du behöver inte kunna rita eller måla det går bra ändå även om det är lite ovant i början Läs mer >>

Erbjuder
t.ex. UTBILDNING i grupp för bl.a kvinnor som varit utsatta för våld och självkänslagrupper.

En grupp kan vara lämplig när:

 • flera träffas med liknande problem
 • färdighetsträning
 • målinriktade aktiviteter
 • hemuppgifter
 • uppföljningar och mätningar
 • uttalade förväntningar

Personlig utveckling i grupp ”öka din självkänsla

SJÄLVKÄNSLA–grupp  i denna grupp arbetar vi med att öka vår självkänsla, dela upplevelser, erfarenheter, känslor och tankar med övriga för att stärka självkänsla tillsammans med olika övningar.
Producerad av Pernillas Grafiska